Politici

POLITICA MANAGERIALĂ REFERITOARE LA CALITATE, MEDIU, SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ

S.C. MIR SERVICE S.R.L. VALU LUI TRAIAN este o societate competentă, operativă, integră, deschisă, orientată către client având ca domeniu de activitate: reparaţii, service, montaj instalaţii de ridicat (macarale, motostivuitoare, platforme şi nacele autoridicătoare, mecanisme de ridicat, dispozitive de legare şi prindere a sarcinilor).

Principiile de bază ale societăţii noastre sunt:

 • Asigurarea şi garantarea calităţii serviciilor şi lucrărilor realizate de către organizaţia noastră, în acord cu cerinţele şi nivelurile de calitate solicitate prin contracte de către beneficiari;
 • Îmbunătăţirea continuă a calităţii, prin programe care să permită fiecărui angajat să-şi îndeplinească corect şi de prima dată sarcinile;
 • Dezvoltarea şi pe mai departe a sentimentului de încredere şi a spiritului de echipă în scopul creşterii încrederii în forţele proprii;
 • Calitatea şi seriozitatea în relaţiile de parteneriat garantează câştigarea pieţei, precum şi extinderea ei;
 • Obţinerea unei imagini excelente dovedite prin profesionalism şi prin operativitate în rezolvarea problemelor;
 • Asigurarea unui mediu şi echipament de lucru adecvat în vederea obţinerii de produse de calitate, a reducerii impactului asupra mediului şi a riscurilor pentru sănătatea şi securitatea în muncă;
 • Stabilirea de măsuri de control şi prevenire a riscurilor pentru sănătatea şi securitatea în muncă;
 • Controlul aspectelor de mediu şi a impactului acestora asupra mediului.

Condiţia de bază pentru a face ca cele mai sus expuse să devină realitate este respectarea cerinţelor Sistemului de Management Integrat implementat în organizaţia noastră conform standardelor SR EN ISO 9001:2001, SR EN ISO 14001:2005 şi OHSAS 18001:2004.

Acest sistem oferă cadrul pentru îmbunătăţirea activităţilor prin:

 • semnalarea de către fiecare angajat a oricăror neconformităţi apărute în cursul activităţii în scopul înlăturării acestora;
 • eliminarea cauzelor ce duc la neconformităţi reducând astfel costurile noncalităţii;
 • instruirea permanentă a personalului angajat şi motivarea acestuia în vederea ridicării nivelului profesional al prestărilor organizaţiei;
 • analiza periodică a datelor în scopul îmbunătăţirii continue a activităţilor.

Conducerea S.C. MIR SERVICE S.R.L. VALU LUI TRAIAN se angajează să asigure resursele necesare pentru funcţionarea, menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a eficacităţii Sistemului de Management Integrat şi să asigure conformitatea cu legislaţia şi reglementările aplicabile, prevenirea poluării, în scopul obţinerii performanţei privind calitatea lucrărilor realizate, mediul, sănătatea şi securitatea în muncă.

Data: 08.01.2007

ADMINISTRATOR,

Dinu Arimiţoaie