Reparații și Întreținere

 

 • LUCRĂRI DE MONTARE, REPARARE MACARALE:
  • Macarale deplasabile pe căi fără şine de rulare : Q max=750 tf;
  • Macarale deplasabile pe căi cu şine de rulare : Qmax=1000tf;
  • Macarale care lucrează la punct fix : Qmax=125tf
 • LUCRĂRI DE REPARARE STIVUITOARE AUTOPROPULSATE
  • Qmax=50tf
 • LUCRĂRI DE REPARARE TRANSLATOARE STIVUITOARE
  • Qmax=10tf
 • LUCRĂRI DE REPARARE MECANISME DE RIDICAT
  • Qmax=200tf
 • LUCRĂRI DE REPARARE, ÎNTREȚINERE ȘI REVIZIE LA PLATFORME AUTORIDICĂTOARE DEPLASABILE/NEDEPLASABILE PENTRU PERSOANE ȘI/SAU MATERIALE
  • Qmax=500kg